Natuurparken worden in de landelijke wet op natuurbescherming als grote gebieden met een bijzondere geschiktheid voor recreatie gedefinieerd. Ze worden ingericht als uitgebreide landschappen met de mogelijkheden tot recreatie om de interessen van de landschaps- en natuurbescherming enerzijds en het ontsluiten voor mensen die ontspanning zoeken anderzijds op elkaar af te stemmen.
De opgave van het natuur- en geopark Vulkaneifel is volgens de provinciale verordening echter niet alleen het onderhoud en de ontwikkeling van zijn unieke door vulkanisme en speciale wijze van land benutten ontstane landschappen, maar tevens het stimuleren van een duurzame regionale ontwikkeling. Een ander zwaartepunt van het natuur- en geopark Vulkaneifel is de vorming van het milieu.


Actuele natuurpark-projecten
   
 
Reeds gerealiseerde natuurpark-projecten
   
 
 
 
Der Natur- und Geopark Vulkaneifel veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten und die im vergangenen Jahr durchgeführten Maßnahmen. Die Aktivitätsberichte der Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 stehen hier zum Download bereit.