Onderweg in het land van de maren en vulkanen
Van het staatsbad Bad Bertrich aan de Moezel tot aan de Goldberg bij Ormont aan de Belgische grens loopt dwars door de westelijke Eifel een landschap dat in deze vorm in Europa, ja zelfs wereldwijd geen tweede keer te vinden is. Hier bevindt zich momenteel weliswaar geen actieve vulkaan, maar het vulkanische gebeuren tot dusver heeft onmiskenbaar zijn sporen achtergelaten en het landschap tot een leerboek van de geschiedenis van de aarde gemaakt. Wanneer er weer een vulkaan uitbreekt, weten we niet. De geologische voorwaarden hiervoor zijn nog duidelijk aanwezig en de experts op dit gebied zijn het erover eens dat het vulkanisme in de Eifel slechts een pauze heeft ingelast en zeker niet is verdwenen.

Maar niet alleen voor onderzoekers van vulkanen en fans van geologie wereldwijd is het vulkaangebied van het „Westeifeler Vulkanfeld“ een geliefd doel en object voor de meest uiteenlopende wetenschappelijke plannen t.a.v. onderzoeken, ook in toeristisch opzicht heeft deze regio onder de naam „Vulkaneifel“ de aandacht van vele gasten getrokken. Vulkaankegels, bronnen met mineraalwater, een unieke hoeveelheid natuurfenomenen en vooral de maren zijn de grote attracties van dit landschap in het hartje van Europa. Met de Dauner Maaren en het vulkaansysteem Mosenberg-Meerfelder Maar presenteert de Vulkaneifel zich met twee geologische locaties die onderscheiden werden als „belangrijkste geotoop van Duitsland“.

De regio heeft zich als opgave gesteld om aardwetenschappen en het toerisme met elkaar te verbinden en daarmee impulsen in de meest uiteenlopende bereiken te zenden, of het nu gaat om gastronomie, kunst, cultuur, sport of vrije tijd. Met een sterke focus op het geologische erfgoed van het landschap, zonder daarbij de integriteit van de levendige natuur uit het oog te verliezen, wil het geopark Vulkaneifel een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de regio.

 

Vulkaneifel op nationaal, Europees en internationaal niveau erkend
De Vulkaneifel is niet de enige met deze eis. In 2000 verenigden zich behalve de Vulkaneifel nog drie andere regio´s uit Griekenland, Frankrijk en Spanje tot het Europese Geopark netwerk. Tegenwoordig behoren tot dit netwerk in totaal 34 geoparken uit 13 Europese landen.
De UNESCO heeft deze ontwikkeling begeleid en in het jaar 2004 met de oprichting van het netwerk van de „Global Geoparks“ een wereldwijd signaal uitgezonden om ook de processen van de geschiedenis van de aarde alsmede geologische fenomenen op onze planeet omvangrijker dan tot dusver bij de beschouwingen van de natuur te betrekken. De Vulkaneifel is er trots op vanaf het begin ook het UNESCO-predikaat van een Global Geopark te mogen dragen.

Ook in Duitsland komen intussen regio´s met een bijzondere geschiedenis van de aarde steeds meer in de belangstelling te staan. Samen met het vulkaanveld van de Oosteifel werd de Vulkaneifel door de Alfred-Wegener-Stichting in verbinding met het Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung als „nationaal geopark“ onderscheiden.

Vooral de internationale waardering als Europees en Global Geopark is onderscheiding en tevens stimulans om de activiteiten tot dusver op het gebied van de geowetenschappelijke voorlichting, het inrichten van aardkundige musea en het opstellen van geologische thema´s, informatieborden, bescherming en behoud van geotopen alsmede de ontwikkeling van op geologie gerichte toeristische aanbiedingen samen met de politieke en toeristische acteurs van de regio verder te ontwikkelen.

 

Natuurpark Vulkaneifel 2010 feestelijk ingewijd
Als achtste natuurpark in Rijnland-Palts werd het natuurpark Vulkaneifel op een feestelijke bijeenkomst op 31 mei 2010 met de openingstoespraak en het ontbieden van de verantwoordelijke instantie van het natuurpark door minister Margit Conrad, Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rijnland-Palts officieel ingewijd.

Het nieuwe natuurpark beschikt over een unieke natuurlijke kwaliteit in de verbinding van maren, vulkanen en zeer afwisselende cultuurlandschappen. Dit zijn uitstekende voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling in de verbinding van natuurvriendelijk gebruik van het land met regionale appreciatie, toerisme dicht bij de natuur en economische ontwikkeling.

 

Aanbod het hele jaar geldig
De geologische musea (Eifel-Vulkaanmuseum Daun, Maarmuseum Manderscheid, Vulkaanhuis Strohn, Natuurkundemuseum Gerolstein), geologische routes met borden en verschillende zwaartepunten zoals bijv. vulkanisme, Devoon en Buntsandstein, mineraalwater of kalksoorten uit de Midden-Devoon periode, alsmede de Eifelsteg, de verder leidende paden van de Vulkaneifel en fietsroutes leiden naar de schatten van de geschiedenis van de Vulkaneifel. In 2008 werd de „Deutsche Vulkanstraße“ uitgezet, die door de Vulkaneifel naar de vulkanische Oosteifel rondom de Laacher See loopt en daarmee de door vulkanisme gekenmerkte landschappen van de hele Eifel met elkaar verbindt.

Wandelingen met gids, excursies en speciale evenementen m.b.t. geologisch-wetenschappelijke thema´s alsmede talrijke aanbiedingen in het bereik natuurbelevenis worden gedurende het hele jaar aangeboden.