Een visie werd werkelijkheid

In 1988, bij de opening van het eerste geo-pad-project in Hillesheim, kon niemand vermoeden welke Europese dimensie dit in de Vulkaneifel 12 jaar later zou hebben. Eerste succes van dit initiatief: Hillesheim kreeg na de voltooiing van het pad van de Europese Unie de prijs voor intelligent toerisme.

Ondertussen zijn er in de Vulkaneifel een groot aantal geologische inrichtingen ontstaan. Daar worden de geologische rijkdom van de Vulkaneifel en de betekenis van het landschap voor de cultuurgeschiedenis verduidelijkt. Tevens maken de gemeenten het landschap als een nieuw soort belevenis- en recreatiegebied toegankelijk. Door het leiden van de bezoekers over bewegwijzerde paden wordt het behoud van de natuurschoonheden voor de komende generaties gegarandeerd.

Met ondersteuning van de Division of Earth van de UNESCO richtten vier Europese geoparken in juni 2000 het European Geoparks Network op. Het Vulkaneifel European Geopark was een van hen.


Basis van het netwerk European Geoparks is een door de vier oprichtingspartners op 5 juni 2000 in Lesvos officieel erkende charta. Deze beschrijft de projectarbeid en regelt de opname van verdere coöperatiepartners.
Belangrijkste voorwaarden van de charta alsmede van de UNESCO-definitie voor latere geoparken zijn:
Een geopark is een beschermde regio, die fenomenen van speciale geologische significantie, zeldzaamheid of schoonheid bevat. Deze fenomenen zijn representatief voor de geologische geschiedenis van de regio en voor de gebeurtenissen die tot het ontstaan ervan leidden. Zoals een natuurlijk park valt een geopark onder het toezicht van de verantwoordelijke regering van de regio waarin het zich bevindt. Naast de mogelijkheden voor wetenschappelijke arbeid en een brede milieu-opvoeding moet een geopark een groot potentieel voor de plaatselijke economische ontwikkeling bezitten.