Verbond van Duitse natuurparken
   
Het natuurpark Vulkaneifel is een van 104 natuurparken in Duitsland. De natuurparken worden vertegenwoordig door het VDN met hoofdkantoor in Bonn.
Nationale geoparken
   
Moeten door presentatie, behoud & duurzaam gebruik van het geologische erfgoed tot de realisatie van de doeleinden van de Agenda 21 bijdragen.
European Network
   
Zet zich in voor het behoud van het geologische erfgoed van Europese landschappen en voor duurzame regionale ontwikkeling door stimulering van geo-toerisme en milieuvorming.
UNESCO Global Geopark Network
   
Momenteel zijn wereldwijd 120 geopark-regio´s in 33 landen door de UNESCO met het lidmaatschap in het UNESCO  Global Geoparks Network onderscheiden.
  Links
   

Netwerkpartners -
Links naar de websites van
andere Geoparks en natuurparken