En waarom barst hij zo regelmatig uit?

De „Brubbel“, zoals de koud water geiser in Wallenborn genoemd wordt, barst regelmatig ongeveer om de 30-40 minuten uit. Uit de ondergrond opstijgend kooldioxidegas speelt daarbij de beslissende rol.

Kooldioxide verzamelt zich in een holle ruimte. Nadat deze zich geleidelijk tot aan de rand gevuld heeft, loopt de holle ruimte bliksemsnel leeg en het kooldioxidegas stijgt in het boorgat naar boven. De daarbij ontstane gasbellen brengen het water aan het borrelen. Een andere voorstelling gaat ervan uit dat opstijgend kooldioxide zo lang door het water wordt opgenomen tot een kritisch gehalte wordt bereikt. Dan vormen zich gasbellen, die opstijgen en het water aan het borrelen brengen. Dit schouwspel herhaalt zich regelmatig.